Αποθήκευση (Logistics)

Logistics εταιρειών

Η εταιρεία μας διαθέτει ειδικά προστατευμένο χώρο για την αποθήκευση της οικοσυσκευής ή του εξοπλισμού σας. Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης όλων των εμπορευμάτων σε οργανωμένες και χαρακτηρισμένες θέσεις. Εγγυόμαστε την απόλυτη ασφάλεια του φορτίου σας, έχοντας εξοπλίσει τους χώρους αποθήκευσης μας με συστήματα τελευταίας τεχνολογίας σε επίπεδο πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης, στεγανότητας και ασφάλειας.

Ασφάλεια Φορτίου

Μετακομίζουμε με ασφάλεια


Η εταιρεία μας διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να μπορεί να καλύψει κάθε σας ανάγκη και να μετακομίσει το φορτίο σας σε οποιοδήποτε όροφο. Όλα τα μεταφερόμενα φορτία είναι ασφαλισμένα από κάθε κίνδυνο μέσω συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρείας.

Έμπειρο προσωπικό

Επενδύουμε στους οδηγούς μας


Οι οδηγοί της εταιρείας μας είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία, ώστε να διαχειρίζονται με συνέπεια και ασφάλεια το φορτίο που μεταφέρουν. Η υπευθυνότητα είναι χαρακτηριστικό μας και για το λόγο αυτό επενδύουμε στο προσωπικό μας.